Zkušebna elektromagnetické kompatibility ve Vyškově

V měsících květen a červen letošního roku proběhly v Akreditované zkušební laboratoři č. 1103 v odštěpném závodě VTÚPV ve Vyškově v rámci funkčních zkoušek pásových bojových vozidel pěchoty pro Armádu ČR také zkoušky elektromagnetické kompatibility. Ty se zaměřovaly na ověření plnění stanovených požadavků v návaznosti na české obranné standardy, mezi kterými byla i zkouška odolnosti těchto vozidel vůči elektromagnetickému poli přechodových jevů způsobených jaderným výbuchem (Nuclear Electromagnetic Pulse – NEMP). Podstatou zkoušky bylo ověření funkčnosti vozidla při působení pulzního elektromagnetického pole o intenzitě 50 kV/m generovaného simulátorem NEMP, jediného takového simulátoru ve střední Evropě. Touto zkouškou se ověřovalo zda, nebo do jaké míry, zůstane zachována bojeschopnost vozidla v možném konfliktu při použití jaderných zbraní. Následující fotografie ukazují umístění vozidla v simulátoru NEMP při této zkoušce.

+420 910 105 111

+420 284 817 086

info@vtusp.cz

           ID: 7jckvi2

Vojenský technický ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 9 – Kbely

© Vojenský technický ústav, s.p.
Scroll to top