Zkušebna elektrické bezpečnosti

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1103 v odštěpném závodě VTUPV Vyškov nově disponuje přístrojem pro zkoušky žhavou/horkou smyčkou (Glowing/hot-wire test) pro zkoušení požárního nebezpečí (napodobení vlivů tepelného namáhání žhavých prvků). Konstrukce přístroje odpovídá požadavkům norem IEC 60695-2-10, IEC 60695-2-11, IEC 60695-2-12, IEC 60695-2-13. Teplotu žhavé smyčky lze nastavit do 1000 C°. Na fotografii je zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWEPT) konkrétně „Relé“ dle EN 60695-2-11 při teplotě 850 °C.

Autor Ing. Zbyněk Plch

+420 910 105 111

+420 284 817 086

info@vtusp.cz

           ID: 7jckvi2

Vojenský technický ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 9 – Kbely

© Vojenský technický ústav, s.p.
Scroll to top