Zkoušky těžiště vozidel ve VTÚ

Zkušebna vozidel v odštěpném závodu Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov provádí speciální zkoušky a měření, mimo jiné měření polohy těžiště vozidel.

Těžiště je pomyslný bod, do kterého když soustředíme všechnu hmotu vozidla, budou statické a některé dynamické účinky vozidla shodné jako u skutečného vozidla. Příkladem je brzdění. Je známo, že při intenzivním brzdění dochází k přitěžování přední nápravy a k odlehčování zadní nápravy vozidla. Míra tohoto přitěžování a odlehčování náprav při brzdění je úměrná výškové poloze těžiště. Obdobně je to při průjezdu zatáčkou. Závodní auta, která mají nízko těžiště, se při rychlém průjezdu prudkou zatáčkou nepřeklopí, ale dojde ke smyku. U vozidel s vysokou polohou těžiště, například autobusů, se vozidlo převrátí a ke smyku nedojde.

Poloha těžiště je proto důležitým parametrem vozidla, byť není na vozidle přímo vidět. Na fotografii je zachyceno vozidlo při měření výškové polohy těžiště. Při zvedání vozidla se měří zvedací síla ve žlutých popruzích. Při zvedání se tato síla snižuje. Pokud by došlo k překlopení vozidla vzad, síla ve žlutých popruzích by již byla nulová. Rychlost poklesu síly ve žlutých popruzích v závislosti na úhlu zvednutí vozidla je úměrná výškové poloze těžiště. Čím je těžiště výše, tím rychleji dochází k poklesu síly ve žlutých popruzích.

Autor: Milan Bezděk

+420 910 105 111

+420 284 817 086

info@vtusp.cz

           ID: 7jckvi2

Vojenský technický ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 9 – Kbely

© Vojenský technický ústav, s.p.
Scroll to top