VTÚ součástí připravovaného antidronového řešení

Odborné know-how Vojenského technického ústavu, s. p. v oblasti bezpilotních systémů bude využito v projektu, který zaštiťuje Evropská kosmická agentura a Evropská obranná agentura. Od ledna 2021 zahájilo konsorcium několika společností program pod označením AUDROS (Autonomous Drone Services), který má přinést unikátní tzv. antidronové řešení. Jeho vývoj je rozdělený do dvou oblastí, a to Drone Hunter a CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) Drone.

Participace státního podniku VTÚ se předpokládá ve využití vlastních technologií již realizovaných na bezpilotním rotorovém univerzálním systému (BRUS), které budou ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze upraveny na výše uvedených oblastí. Vůči společnosti BizGarden, která má uzavřen smluvní vztah s agenturou European Space Agency (ESA), bude VTÚ v pozici subdodavatele.

Text a ilustrační foto: Pavel Lang

+420 910 105 111

+420 284 817 086

info@vtusp.cz

           ID: 7jckvi2

Vojenský technický ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 9 – Kbely

© Vojenský technický ústav, s.p.
Scroll to top