Tribotechnická laboratoř ve Vyškově

Tribotechnická laboratoř akreditované zkušební laboratoře č. 1103 při VTÚPV Vyškov provádí komplexní služby v oblasti tribotechnické diagnostiky olejů z motorových, převodových a hydraulických systémů.

Laboratoř disponuje moderním přístrojovým vybavením, které umožňuje vyhodnotit míru degradace analyzovaného oleje a zároveň kondici zařízení, ze kterého olej pochází.

Zkušebna nabízí:

  • Analýzu olejů FTIR
  • Stanovení obsahu otěrových kovů AES/RDE spektrometrií
  • Stanovení kinematické viskozity olejů dle ČSN EN ISO 3104
  • Stanovení bodu vzplanutí v otevřeném kelímku dle ČSN EN ISO 2592
  • Stanovení obsahu vody dle Karl-Fischera dle ČSN ISO 760 a TBN dle ČSN ISO 3771                  na automatickém titrátoru METTLER TOLEDO Excellence T5
  • Provedení klasifikace mechanických částic v hydraulických kapalinách podle velikosti a tvaru na klasifikátoru tvaru částic a počítači částic LNF

Na základě výsledků rozborů olejových náplní zkušebna posoudí:

  • zda je nutné olej vyměnit, nebo je možné olej v zařízení ponechat a ušetřit tak nemalé finance a zároveň snížit ekologický dopad
  • v jaké kondici je zařízení, ze kterého olej pochází, bez nutnosti demontáže a předejít tak nákladným opravám a zbytečným prostojům

+420 910 105 111

+420 284 817 086

info@vtusp.cz

           ID: 7jckvi2

Vojenský technický ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 9 – Kbely

© Vojenský technický ústav, s.p.
Scroll to top