Státní podnik VTÚ, s. p. předal peněžitý dar Střední odborné škole Luhačovice

Dne 4. října 2021 ředitel státního podniku Ing. Petr Novotný společně s ředitelem odštěpného závodu výzbroje a munice ve Slavičíně Ing. Jánem Romanem předali peněžitý dar ředitelce Střední odborné školy Luhačovice. Vybraná částka ve výši přes 30.000,- Kč je výsledkem dobrovolné sbírky organizované mezi zaměstnanci státního podniku, kteří tak reagovali na červnovou přírodní katastrofu spojenou s tornádem na jižní Moravě. Po pečlivém zvážení, komu adresovat vybraný obnos, se vedení podniku rozhodlo na doporučení Ing. Romana tuto sbírku věnovat právě této škole s ohledem na místní příslušnost mnoha našich zaměstnanců do Luhačovic a okolí. Jsme velmi rádi, že zaměstnancům státního podniku není cizí neštěstí lhostejné a i v době dovolených se dokázali zorganizovat a takto přispět.

Děkujeme každému, kdo se do sbírky zapojil, byť i symbolickou částkou.

Vedení Vojenského technického ústavu, s. p.

+420 910 105 111

+420 284 817 086

info@vtusp.cz

           ID: 7jckvi2

Vojenský technický ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 9 – Kbely

© Vojenský technický ústav, s.p.
Scroll to top