Smlouva o spolupráci mezi VTÚ, s. p. a izraelskou společností RAFAEL

Dne 23. září 2021 ředitel státního podniku Ing. Petr Novotný podepsal smlouvu o spolupráci na dodávkách projektu SHORAD (Short Range Air Defense) se zástupcem izraelské společnosti RAFAEL panem Gilem Shalevem. Předmětem této smlouvy je zejména oblast návrhu a výroby místa velení protiletadlové raketové baterie, integrace aplikačního programového vybavení a komunikačních systémů a oblast ochrany utajovaných informací. Vojenský technický ústav, s. p. se tak po hlavním partnerovi RETIA, a.s. stává druhým ze strategických partnerů v rámci projektu SHORAD a navazuje tak po partnerství se státním podnikem ELTA Systems na projektu MADR (Mobile Air Defense Radar) na dlouhodobou spolupráci s izraelským průmyslem ve prospěch protivzdušné obrany České republiky.

O této události informovala nejen česká, ale i zahraniční média:https://www.janes.com/defence-news/news-detail/czech-government-approves-spyder-shorad-procurement

+420 910 105 111

+420 284 817 086

info@vtusp.cz

           ID: 7jckvi2

Vojenský technický ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 9 – Kbely

© Vojenský technický ústav, s.p.
Scroll to top