Návštěva Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR

Dne 21. 4. 2022 navštívil náš odštěpný závod VTÚVM Slavičín Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR v čele s předsedou panem Mgr. Pavlem Fišerem. Senátní výbor byl ředitelem odštěpného závodu seznámen s oblastí působnosti odštěpného závodu, a to formou prezentace, včetně praktických ukázek. Velký zájem měl senátní výbor o detašované pracoviště Vrbětice, kde v současnosti probíhá na nově zrekonstruovaných budovách výroba a zpracování výbušnin a munice. Výbor zde byl seznámen se systémem provozu, včetně ukázky aktuálně probíhajících prací. Velký zájem byl kladen zejména na formu ostrahy provozovny VTÚVM a zabezpečení jednotlivých objektů. Senátoři byli mile překvapeni kvalitou objektů, jejich modernizací a stavem ostrahy a zabezpečení, kdy objekty disponují rozšířenými prvky bezpečnosti nad rámec zákonných požadavků.

Jednou z neopomenutelných zastávek v areálu byl také objekt číslo 16, ve kterém došlo v říjnu 2014 k mimořádné události.

+420 910 105 111

+420 284 817 086

info@vtusp.cz

           ID: 7jckvi2

Vojenský technický ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 9 – Kbely

© Vojenský technický ústav, s.p.
Scroll to top