Koronavirová pandemie nepřerušila zkoušení

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1103 ve vyškovském odštěpném závodu Vojenský technický ústav pozemního vojska provádí speciální testování také pro externí zákazníky i v době koronavirové pandemie. Jedním z odborných pracovišť je zkušebna speciálních měření.

Zkušebna speciálních měření je mimo jiné předurčena na testování mechanické odolnosti a seizmické způsobilosti komponent a systémů pro jaderné elektrárny. Nedávno se zde prováděly zkoušky armatur pro zahraničního zákazníka, dále testy trakčních modulů a hnacích motorů pro drážní vozidla nebo sond pro měření radiace. Při některých zkouškách, vyžadujících realizaci sofistikovaných funkčních měření, byla při dodržení stanovených opatření k zabránění šíření koronaviru Covid-19, umožněna také účast pracovníkům objednatele.

Autor: Milan Bezděk

+420 910 105 111

+420 284 817 086

info@vtusp.cz

           ID: 7jckvi2

Vojenský technický ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 9 – Kbely

© Vojenský technický ústav, s.p.
Scroll to top