Future Forces Forum 2022 – Aplikace disruptivních technologií a inovací v budoucích konfliktech: pohled NATO a EU

V rámci FFF 2022 byla druhou nejvýznamnější aktivitou panelová diskuze na téma do jaké míry je úsilí EU a NATO dostatečné při výzkumu, vývoji a zavádění nových technologií obranných schopností pro budoucí konflikty. Základními otázkami pro diskuzi byly zkušenosti ze současné agrese Ruské federace proti Ukrajině a z tohoto pohledu, zda EU a NATO jsou dostatečně agilní při zavádění nových technologií do výzbroje armád členských zemí EU a NATO.

Členy panelové diskuze byli:

– náměstek pro řízení sekce průmyslové spolupráce MO PhDr. Tomáš Kopečný,

– hlavní vědec NATO – předseda Výboru pro vědu a technologie NATO Dr. Bryan Wells,

– výkonný ředitel Obranné agentury EU (EDA) Dr. Jiří Šedivý,

– zástupce ředitel NATO Emerging Security Challenges Division James Appathurai,

– zástupkyně ředitele Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Ing. Kristýna Helm, Ph.D.

Pro VTÚ, s. p. bylo ctí, že takto významný panel moderoval Dr. Pavel Zůna, Manažer národního distribučního střediska a mezinárodní spolupráce, bývalý ředitel úřadu Organizace pro vědu a technologie NATO.

+420 910 105 111

+420 284 817 086

info@vtusp.cz

           ID: 7jckvi2

Vojenský technický ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 9 – Kbely

© Vojenský technický ústav, s.p.
Scroll to top