VTÚ, s. p. podporuje města své lokace

V sobotu 22. 7. 2023 se odštěpný závod VTÚVM Slavičín prezentoval na akci „svého“ města. Po dohodě s vedením města Slavičína se o. z. VTÚVM Slavičín aktivně podílel na průběhu akce „Festival železa a park párty“ pořádané městem v místním zámeckém parku. Jednalo se o dvoudenní kulturně společenskou akci pro celou rodinu.

Vystavovaný exponát – lehká zbraňová stanice – zaujala řadu návštěvníků festivalu, hlavně z řad mužské populace a mládeže. Mladší generaci zaujalo především „počítačové“ ovládání zbraňové stanice, zatímco starší generace porovnávala své „bojové“ zkušenosti s možnostmi, které umožňuje současná technika.

Doufáme, že také odštěpný závod VTÚVM Slavičín přispěl ke zdárnému a pohodovému průběhu této akce.

+420 910 105 111

+420 284 817 086

info@vtusp.cz

           ID: 7jckvi2

Vojenský technický ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 9 – Kbely

© Vojenský technický ústav, s.p.
Scroll to top