Jmenování Ekonomické ředitelky státního podniku

Na ředitelství státního podniku Vojenský technický ústav, s. p. došlo k personální změně. Novou ekonomickou ředitelkou byla od 1. ledna 2022 jmenována Jolana Bezchlebová, která doposud ve státním podniku zastávala funkci ředitelky Ekonomicko-provozního úseku odštěpného závodu Vojenského technického ústavu letectva a protivzdušné obrany v Praze. Z důvodu nejen vysoké odborné schopnosti, ale i vysokého standardu manažerských dovedností, které paní Jolana Bezchlebová prokázala v rámci svého působení v řídící pozici, se ředitel státního podniku Ing. Petr Novotný rozhodl paní Jolanu Bezchlebovou jmenovat na místo Ekonomické ředitelky státního podniku.

+420 910 105 111

+420 284 817 086

info@vtusp.cz

           ID: 7jckvi2

Vojenský technický ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 9 – Kbely

© Vojenský technický ústav, s.p.
Scroll to top