Zkoušky mechanické odolnosti technologií proti působení vibrací a rázů

Vojenský technický ústav, s. p. ve své Akreditované zkušební laboratoři č. 1103 provádí mimo jiné i zkoušky mechanické odolnosti technologií proti působení vibrací a rázů. Pro realizaci těchto testů byl v 04/2023 uveden do provozu nový elektromagnetický vibrační stend Dong Ling typ ES-80WLS3-445. Stend je určen pro vysokofrekvenční zkoušky mechanické odolnosti podle většiny vojenských standardů (MIL-STD, AECTP, ČOS).  Stend je instalován na Zkušebně speciálních měření.

Autor Ing. Štuchal

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru