Czech English

Rozvoj ICT infrastruktury Vojenského technického ústavu, s.p.

Název projektu: Rozvoj ICT infrastruktury Vojenského technického ústavu, s.p.

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006471

Termín realizace: 1. 6. 2017 – 30. 11. 2020

Stručný obsah projektu: Cílem projektu je dovybavení stávajícího datového centra a pořízení nových informačních systémů a aplikací, které budou určeny jednak pro interní potřebu žadatele (např. účetnictví, personální management, logistika apod.), ale také pro cílovou skupinu (např. CRM systém, řízení dodavatelů apod.). Cílovou skupinu projektu tvoří jak podnikatelé a zaměstnanci veřejné správy, tak i občané. V projektu předpokládáme pořízení relevantní HW infrastruktury a nových IS a aplikací.

Projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu.

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz