Czech English

29. 03. 2017Znalost reality je pro VTÚ jako výzkumně-vývojovou instituci zásadní

Znalost reality je pro VTÚ jako výzkumně-vývojovou instituci zásadní

Patnáctý, čtrnáctý, třináctý. Jinými slovy – 15. ženijní pluk Bechyně, 14. pluk logistické podpory Pardubice, 13. dělostřelecký pluk Jince. Tři útvary Pozemních sil Armády ČR, u nichž v průběhu února, března a dubna získává vedení Vojenského technického ústavu, s. p. zpětnou vazbu k obrannému výzkumu, vývoji, inovacím, výrobě prototypů a zkušebnictví.   

Poslední březnové úterý navštívil ředitel Vojenského technického ústavu, s. p. Jiří Protiva klatovský 142. prapor oprav, který je v organizační struktuře 14. pluku logistické podpory. Toto armádní opravárenské zařízení je určeno k logistickému zabezpečení bojových jednotek poskytováním oprav u kolové a pásové techniky, ručních zbraní a zbraňových systémů.

Profesní aktivita VTÚ spočívající jak v pracovních jednáních, tak v praktických ukázkách výzbroje a techniky vojenských útvarů a zařízení AČR, je vnímána oboustranně pozitivně. „Mnohé jsme si navzájem sdělili. Pro pluk logistické podpory je to do budoucna jednoznačně cesta, jak se dostat ze stávajícího propadu a obměnit techniku, která již není v současné době schopna plnit úkoly na požadované úrovni. Pokud budeme mít s VTÚ úzkou spolupráci, hlavně v oblasti technického know-how, mohou se efektivněji realizovat požadavky armádních zákazníků,“ konstatuje velitel 14. plogp plukovník gšt. Stanislav Hudeček.

Význam návštěvy u klatovského opravárenského praporu ocenil i ředitel státního podniku Jiří Protiva: „Pro VTÚ je to aktuální záležitost v souvislosti s realizací projektu vyprošťovacích a dílenských vozidel. Diskutovali jsme řadu témat, která jsou nepochybně prospěšná pro oba subjekty a záhy našli náměty možné spolupráce do budoucna. Těší mě vstřícnost a konstruktivní jednání ze strany velení pluku logistické podpory i praporu oprav.“

Pro velitele 142. praporu oprav podplukovníka Pavla Vyorálka je důležité, aby představitelé resortní výzkumně-vývojové instituce permanentně znali aktuální vývoj. „My se bohužel dostáváme až k finálnímu produktu. Určitě bychom ocenili, kdyby byla možnost začlenit naše odborníky již na samý začátek procesu, včetně specifikací. VTÚ v roli jakéhosi zprostředkovatele by nám v tom nepochybně napomohl.“

Součástí pracovního programu ředitele VTÚ v posádce Klatovy bylo i přijetí starostou města Rudolfem Salvetrem, kde jej Jiří Protiva seznámil s odborným portfoliem státního podniku Ministerstva obrany.

Autor: Pavel Lang          

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz