Czech English

27. 08. 2018Zkušební laboratoř č. 1103 začala provádět nové zkoušky

Zkušební laboratoř č. 1103 začala provádět nové zkoušky

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1103 v odštěpném závodě Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov prošla v červenci letošního roku procesem reakreditace a získala tak nové osvědčení o akreditaci č. 426/2018 platné do 16. srpna 2023. Laboratoř se při této příležitosti nově akreditovala na další zkoušky.

První z nich je zkouška podle normy ČSN EN 50102 „Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód)“ na stupeň ochrany IK 02 až IK 10. Jedná se o aplikaci nárazů s energií 0,2 až 20 J na vnější kryty zařízení. Spolu se zkouškami ochrany krytů elektrických zařízení proti dotyku nebezpečných částí, dále před vniknutím pevných cizích těles a před škodlivými účinky způsobenými vniknutím vody (IP kód), na které byla zkušebna akreditována již dříve, může nyní nabídnout komplexní zkoušky celkové odolnosti krytů elektrických zařízení.

Další novou skupinou zkoušek jsou zkoušky podle normy ČSN EN 62368-1 “Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie – část 1: Bezpečnostní požadavky“, která od 20. 12. 2020 nahradí normu ČSN EN 60950-1 ed. 2 „Zařízení informační technologie – Bezpečnost – část 1: Všeobecné požadavky“.

Text: Milan Bezděk

Ilustrační foto: archiv o. z. VTÚPV Vyškov

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz