Czech English

25. 03. 2015Zdařilá prezentace VTÚ pro senátory

Prezentace ve VTÚ, s.p. pro senátory

Jako vzájemně produktivní lze hodnotit návštěvu členů Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky ve Vojenském technickém ústavu. Senátoři zavítali do státního podniku poslední březnovou středu a čekal na ně nejen „nabitý“, ale především zajímavý program statických a dynamických ukázek. Přestože je odborné portfolio VTÚ velice obšírné, zvládli prezentaci několika klíčových projektů, včetně letového nasazení prototypu bezpilotního rotorového univerzálního systému (BRUS).

O unikátních schopnostech a organizační struktuře Vojenského technického ústavu, jakožto i o aktuálních aktivitách ve výzkumu, vývoji a zkušebnictví jednotlivých odštěpných závodů VTÚ, hosty informoval ředitel státního podniku Jiří Protiva. Kompletní řadu bezpilotních prostředků, které více než třicet let vyvíjí a následně vyrábí Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany představil ředitel VTÚL a PVO Jiří Čuma.

Prezentace VTÚ, s. p. pokračovala praktickými ukázkami dílčích projektů ve vnitřních prostorách ředitelství. Ředitel VTÚVM Slavičín Ján Roman přítomné seznámil s technickými parametry 60 mm lehkého ručního minometu ANTOS Commando a škálou 60mm minometné munice, ředitel VTÚPV Jaroslav Štrupl s filtračním a ventilačním zařízením FVZ-98M (KP) a ředitel VTÚL a PVO Jiří Čuma s gyroskopicky stabilizovanou hlavicí S250. Nejvíce akční část programu proběhla před budovou VTÚ, s. p., kde bylo možné zhlédnout mobilní stožár AN-12, přepravní box Biobox a kompletní řadu bezpilotních prostředků s letovou ukázkou prototypu BRUS.

„Členy senátního výboru prezentace portfolia Vojenského technického ústavu velice zaujala. Přejeme si, aby ústav pokračoval v nastoleném trendu a měl, co nejvíce zakázek a spokojených klientů. Schopnosti VTÚ by měly být maximálně efektivně využity nejen pro resort obrany, ale i pro složky integrovaného záchranného systému. Škála projektů je velice široká, ale v poslední době nás velice zajímá oblast bezpilotních prostředků. Tady má ústav významné postavení a kapacity,“ řekl předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky František Bublan.

Ředitel Vojenského technického ústavu, s. p. Jiří Protiva poděkoval senátorům za přijetí nabídky k prezentaci státního podniku a pozval je na návštěvu odštěpných závodů VTÚ ve Vyškově a Slavičíně. „Prezentovali jsme se jako kvalifikovaný a spolehlivý obchodní partner s působností nejen do obranného a bezpečnostního průmyslu, ale i do civilního sektoru. Těší nás veliký zájem a pochvalná vyjádření ze strany senátorů k našim schopnostem,“ konstatoval Jiří Protiva.  

 

Připravil: Pavel Lang, manažer PR VTÚ, s. p.

Foto: Iva Braunspergerová

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz