Czech English

13. 05. 2015Zajímavá spojitost: drony a jaderná bezpečnost!

Zajímavá spojitost: drony a jaderná bezpečnost!

Žádná neobvyklost, nýbrž tvůrčí jednání. Takto stroze, ale zcela výstižně lze charakterizovat premiérové setkání vrcholných představitelů Vojenského technického ústavu a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Mgr. Jiřího Protivy a Ing. Dany Drábové.

Ke zdárné prezentaci odborného portfolia VTÚ, s. p. výrazně přispěla sama předsedkyně SÚJB, a to svými odbornými znalostmi o bezpilotních prostředcích. „Letecký monitoring, respektive nasazení dronů, je problematika, kterou již dlouhodobě sleduji. A bezpilotní průzkumný letoun Sojka III. z produkce Vojenského technického ústavu letectva a protivzdušné obrany je pro mě srdeční záležitostí,“ prohlásila D. Drábová a poukázala na efektivní činnost dronů pro vzdušný monitoring v reálném čase. „Využití bezpilotního rotorového univerzálního systému (BRUS) v oblasti jaderné, chemické a biologické ochrany považuji za velice perspektivní,“ konstatovala předsedkyně SÚJB a v této souvislosti podpořila možnou účast zaměstnanců a techniky VTÚ na nadcházejícím červnovém havarijním cvičení SAFEGUARD 2015 v Jaderné elektrárně Temelín, kde budou zainteresované složky, včetně jednotek Armády ČR, procvičovat dílčí krizové scénáře.

Ředitel státního podniku Mgr. Jiří Protiva seznámil Ing. Danu Drábovou s organizační strukturou VTÚ a aktuálními projekty jednotlivých odštěpných závodů v Praze Kbelích, Vyškově a Slavičíně. Jeho obšírnější komentář se týkal zejména oblasti zkušebnictví a průzkumných, monitorovacích a pozorovacích systémů. „Určitě nalezneme konkrétní a oboustranně prospěšné formy vzájemné spolupráce. Další příležitostí bude červnová návštěva delegace Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ve Vojenském technickém ústavu,“ řekl na závěr jednání ředitel státního podniku Mgr. Jiří Protiva.

 

Připravil: Mgr. Pavel Lang, manažer PR   

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz