Czech English

21. 08. 2015Z nadbytečného přistávacího systému unikátní trenažér ILS/DME

Z nadbytečného přistávacího systému unikátní trenažér ILS/DME

Takovéto zprávy se oznamují s radostí. Další unikátní počin, který potvrzuje profesní schopnosti výzkumných a vývojových zaměstnanců Vojenského technického ústavu, s. p., respektive jeho odštěpných závodů. Protentokrát Pavola Urbanovského z projektového týmu LRNS neboli letecké radionavigační systémy na úseku techniky letectva VTÚLaPVO při zprovoznění trenažéru ILS/DME na Velitelství výcviku – Vojenské akademii Vyškov.

Prvotním podnětem ke zbudování ojedinělé učebny – trenažéru k efektivnějšímu vzdělávání specialistů odbornosti LRNS bylo ukončení provozu na bývalém vojenském letišti Přerov. V tu chvíli se stal tzv. přesný přistávací systém ILS (Instrument Landing System) poskytující informace o okamžité poloze letadla v konečné fázi jeho přiblížení na přistání a doplněný zařízením DME (Distance Measuring Equipment) pro určení šikmé vzdálenosti letadla od letiště, nadbytečný.   

Zmar, jinými slovy prostá likvidace, „přerovského“ ILS/DME však nenastala. Odpovědní funkcionáři LRNS, a to jak na vzdušných silách Armády ČR, Agentuře logistiky, VeV – VA Vyškov a s výrazným přispěním pracovníků VTÚLaPVO, přišli s odvážnou myšlenkou využít tento nadbytečný systém pro výukové a výcvikové účely ve vyškovské resortní vzdělávací instituci. K tomu bylo zapotřebí nejprve vyčlenit odpovídající prostory a provést jejich rekonstrukci. Dalším krokem byl ideový záměr, který vyústil v realizační projekt. V této souvislosti je třeba ocenit práci Pavola Urbanovského a kapitána Jaroslava Plevy. Společná snaha všech zainteresovaných poté dospěla k profesní metě. Začátkem letošního srpna byl trenažér na učebně zprovozněn pro specializovanou výuku a odborná školení. Pro úplnost je třeba zdůraznit, že se jedná o plnou simulaci reálného provozu, a to jak vysílačů, monitorovacího systému, systému dálkového ovládání, monitoringu pomocí AMS-1, práce s diagnostickým software a kontrolně měřícím vybavením.  

Nezasvěceným je třeba říci, že trenažér ILS/DME je ryzím originálem. Přestože výrobci výše uvedených systémů využívají interní trenažérové technologie, takto komplexně propojeným zařízením doposud nedisponují. Know-how státního podniku VTÚ tak nepochybně přispívá k ještě vyšší míře profesionality specialistů leteckých radionavigačních systémů.

 

Autor: Pavel Lang, tiskový mluvčí VTÚ, s. p.  

Ilustrační foto: archiv VTÚLaPVO

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz