Czech English

28. 06. 2018Významnější rozměr spolupráce mezi VTÚ a ČVUT

Významnější rozměr spolupráce mezi VTÚ a ČVUT

Poslední červnovou středu se v prostorách pražské Anglo-americké univerzity uskutečnil pracovní seminář na téma Hybridní hrozby, který cílil nejen na zkušenosti, ale také na konkrétní projekty akademické sféry, armády i obranného a bezpečnostního průmyslu v oblastech umělé inteligence, kybernetiky a robotiky. Resort obrany reprezentovali vrcholní představitelé Sekce vyzbrojování a akvizic MO, VOP CZ, s. p. a Vojenského technického ústavu, s. p.   

Součástí programu byl slavnostní podpis Memoranda o spolupráci mezi Českým vysokým učením technickým v Praze a Vojenským technickým ústavem, s. p., které povyšuje dosavadní vzájemnou součinnost v oblasti obrany a bezpečnosti na kvalitativně vyšší úroveň. Smluvní strany se mj. dohodly na úzké spolupráci při výzkumu a vývoji obranných technologií jak pro Armádu ČR, tak bezpečnostní složky, jakož i prostředků k zajištění datové i komunikační bezpečnosti a ochrany proti kybernetickým hrozbám. Dále se obě instituce společně zaměří na vzdělávání a školení zaměstnanců v rámci jejich odborností a dovedností s přihlédnutím k obrannému a bezpečnostnímu aspektu. Memorandum svými podpisy stvrdili rektor ČVUT v Praze Vojtěch Petráček a ředitel státního podniku VTÚ Jiří Protiva.       

Autor: Pavel Lang

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz