Czech English

12. 10. 2017Významné postavení VTÚ v modernizaci a přezbrojování AČR

Významné postavení VTÚ v modernizaci a přezbrojování AČR

Stalo se již nepsaným pravidlem, že je Vojenský technický ústav, s. p. zván na odborná fóra s tématikou obranného a bezpečnostního průmyslu. Nedávným příkladem je konference, jejímž klíčovým tématem byla modernizace a přezbrojování Armády České republiky. VTÚ se tady prezentoval nejen jako partner tohoto významného jednání, ale ředitel státního podniku Jiří Protiva zde vystoupil jako jeden z hlavních přednášejících.     

Konference, jíž se zúčastnili vrcholní představitelé ministerstva obrany, Generálního štábu AČR, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR i státních podniků MO, byla rozdělena do čtyř odborných panelů: modernizace a přezbrojovací projekty AČR, armáda jako zaměstnavatel, schopnosti státu k zajištění vlastních kapacit v oblasti obranného průmyslu, dialog a spolupráce ministerstva se soukromým sektorem.

Ředitel VTÚ J. Protiva informoval účastníky jednání o aktuálních činnostech státního podniku ve výzkumu, vývoji, inovacích i zkušebnictví při naplňování potřeb státu, a to pro širokou škálu zákazníků. V této souvislosti zmínil jak technické projekty (např. SESAR - Single European Sky ATM Research související s řízením letového provozu, dále projekty pozemní techniky jako jsou dílenská a vyprošťovací vozidla, nebo muniční a zbraňové systémy), tak vypracování odborných analýz, rozborů, podkladů a studií techniky. Následnými tématy jeho vystoupení byly systémová integrace a technická pomoc k řešení potřeb spojených s provozem, údržbou a zabezpečením technického života vojenské techniky.

Závěrečná slova se týkala role VTÚ do budoucna. Jinými slovy projektové kanceláře a národní autority. „Z pověření ministerstva obrany se jedná o roli národní autority pro normy STANAG, dále tvorbu technických specifikací, posuzování technických podmínek, zkoušky, rozbory, analýzy a další technickou odbornou podporu a pro průmysl typovou certifikaci výrobků před zavedením do používání,“ uvedl ředitel VTÚ Jiří Protiva.       

Autor: Pavel Lang

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz