Czech English

12. 04. 2016„Využijme široké portfolio VTÚ pro další rozvoj armády,“ řekl po návštěvě státního podniku generálporučík Jiří Baloun

„Využijme široké portfolio VTÚ pro další rozvoj armády,“ řekl po návštěvě státního podniku generálporučík Jiří Baloun

V úterý 12. dubna 2016 navštívil Vojenský technický ústav, s. p. první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR generálporučík Jiří Baloun. Na ředitelství státního podniku Ministerstva obrany v Praze – Kbelích se seznámil s aktuálními projekty vědy a výzkumu zaměřenými na výstavbu a rozvoj Armády České republiky.

Na úvod informoval ředitel VTÚ Jiří Protiva generálporučíka Balouna o stávajících činnostech státního podniku při naplňování potřeb státu v oblasti obrany a bezpečnosti. „VTÚ je připraven k řešení projektů vojenské vědy, výzkumu a vývoje, včetně výroby prototypů a malosériové výroby, jakožto i k vypracování analýz a studií pro dílčí fáze životního cyklu provozované vojenské techniky, nevyjímaje technickou pomoc a zkušebnictví,“ říká J. Protiva a dodává, že státní podnik také nabízí, například u stěžejních resortních projektů, vykonávání role systémového integrátora.

V další části programu byly prezentovány aktuální projekty VTÚ řešené ve prospěch Armády České republiky. V této souvislosti se zevrubně hovořilo například o projektech řízení letového provozu, o přestavbě velitelského stanoviště u protiletadlové raketové jednotky, dílenském nebo vyprošťovacím vozidle, dále o průzkumném a pozorovacím kompletu Sněžka-M i lehkém obrněném vozidle průzkumném LOV-Pz. Samozřejmě, že stranou nezůstaly také klíčové projekty vědy a vývoje, a to komplexní systém ochrany a doprovodu určených osob v zahraničních operacích či studie o vlivu vysoké letové zátěže na efektivitu výcviku posádek vrtulníků vzdušných sil AČR či vývoj miny s prodlouženým dostřelem, včetně zvýšení střepinového účinku v místě dopadu.         

Následovala praktická ukázka, při níž byly genpor. J. Balounovi představeny některé produkty a technologie z odborného portfolia odštěpných závodů: VTÚL a PVO Praha – Kbely, VTÚPV Vyškov, VTÚVM Slavičín. V reálu se jednalo o pozorovací a monitorovací systémy, bezpilotní prostředky Optoelektron, BRUS a Sokol, gyroskopicky stabilizovanou hlavici S250, makety anténního nosiče AN-12, přepravního boxu Biobox, filtračního a ventilačního zařízení FVZ – 98M (KP) nebo 60mm minomet Antos, včetně jednotlivých druhů munice.

„Oceňuji velice otevřenou a věcnou diskusi s vedením státního podniku. Přesvědčil jsem se o tom, že VTÚ má velice široké portfolio aktivit a nyní záleží na zainteresovaných stranách, aby se vzájemná spolupráce ještě více prohloubila. Přeji státnímu podniku do budoucna hodně práce, hodně profesních úspěchů a především to, aby zaměstnanci VTÚ viděli svůj efektivní přínos vůči potenciálním zákazníkům,“ konstatoval na závěr návštěvy generálporučík Jiří Baloun.

Návštěvu vrcholného představitele velení AČR pozitivně zhodnotil ředitel VTÚ Jiří Protiva: „Diskutovali jsme celou řadu aktuálních témat, a to od dílčích projektů až po otázky veřejného zadávání a konkrétního akvizičního procesu. Jsem rád, že si navzájem nasloucháme a učiníme maximum možného, aby VTÚ měl vždy co nabídnout Armádě České republiky. Náš zájem na oboustranně efektivní spolupráci je trvalý.“

Autor: Pavel Lang

Foto: Pavel Novotný        

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz