Czech English

15. 04. 2016„Výsledky VTÚ v naplňování potřeb státu jsou bezpochyby přesvědčivé,“ konstatoval předseda poslaneckého hospodářského výboru Ivan Pilný

„Výsledky VTÚ v naplňování potřeb státu jsou bezpochyby přesvědčivé,“ konstatoval předseda poslaneckého hospodářského výboru Ivan Pilný

Ve čtvrtek 14. dubna 2016 se uskutečnilo ve Vojenském technickém ústavu, s. p. výjezdní zasedání hospodářského výboru a podvýboru pro inovace, letectví a kosmonautiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Poslanecké schůzi na téma: Nové trendy a technologie pro možná řešení aktuálních problémů v oblasti bezpečnostních a zdravotních rizik České republiky předsedal předseda hospodářského výboru Ivan Pilný. Za Ministerstvo obrany byl přítomen náměstek pro řízení sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Tomáš Kuchta.

V úvodní části vystoupil ředitel VTÚ, s. p. Jiří Protiva a přítomné informoval o aktuálních projektech státního podniku souvisejících nejen s možnými řešeními stávajících bezpečnostních a zdravotních rizik, ale také o řešených projektech vědy a vývoje. „Souběžně s tím, že naplňujeme odborné potřeby a požadavky státu, především ozbrojených sil a složek integrovaného záchranného systému, rozšiřujeme působnost VTÚ i do nových oborů a směrů, jakými jsou například jaderná bezpečnost nebo zabezpečení hranic státu v souvislosti s případnou migrační vlnou,“ říká J. Protiva.

O využití bezpilotních platforem k monitorování a vyhodnocování jak krizových situací, tak zájmových oblastí následně hovořil ředitel odštěpného závodu Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany Petr Novotný. Na úvod připomněl pětatřicetiletou praxi ve výzkumu, vývoji a malosériové výrobě prostředků vzdušného průzkumu, včetně legendárního bezpilotního terče Sojka-V, respektive kompletu Sojka-III. Velkou pozornost poslanců vyvolalo představení soudobých bezpilotních systémů, konkrétně prostředků Optoelektron, Sokol a BRUS, jejichž technické možnosti ke vzdušnému průzkumu jsou velice široké. Součástí prezentace ředitele VTÚLaPVO rovněž byly příklady nasazení bezpilotních prostředků jak v rovinatém, tak hornatém terénu nebo letounů s průzkumnými čidly.

Do programu poslanecké schůze byla zařazena i problematika 3D tiskáren a 3D stendů, kterou prezentoval Václav Jirovský, vedoucí Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze.

Závěr výjezdního zasedání byl zaměřen na praktické ukázky kompletní vývojové řady bezpilotních prostředků a gyroskopicky stabilizovaných hlavic z produkce Vojenského technického ústavu.

„Ve VTÚ jsme viděli celou řadu moderních technologií. Vzhledem k potenciálu, který tady nesporně je a do budoucna se má rozvíjet by se měla mnohem razantněji finančně podporovat technologická základna státního podniku. Přestože je to státní podnik, vyšší investice jsou tady žádoucí. Výsledky, s nimiž jsme byli ve VTÚ seznámeni jsou velice přesvědčivé a proto přeji všem zaměstnancům, aby se jim dařilo stejně jako doposud,“ řekl na závěr předseda poslaneckého hospodářského výboru Ivan Pilný.

Průběh premiérového výjezdního zasedání hospodářského výboru ocenil také ředitel VTÚ Jiří Protiva: „Prezentovali jsme státní podnik v komplexním pohledu. Oceňuji věcnou diskusi a četnost dotazů jak na odborné portfolio podniku, tak i jeho hospodaření, které je za poslední období progresivní. Ve vazbě na hospodaření státního podniku máme eminentní zájem na technologickém rozvoji, který bude efektivně reagovat na stávající rizika a požadavky zákazníků.“       

Autor: Pavel Lang

Foto: Pavel Novotný          

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz