Czech English

03. 07. 2015Výrazná stopa VTÚ, s. p. na aliančním cvičení pozemní protivzdušné obrany Tobruq Legacy 2015

Před střelbami na vzdušný cíl

Vojenský újezd Boletice na Českokrumlovsku, stanoviště bezpilotních letounů. Je krátce po jedenácté hodině, když se z vysílačky ozve pokyn řídícího bojové střelby pro cvičící zaměstnance Vojenského technického ústavu, s. p., přesněji řečeno úseku speciálních zástaveb a bezpilotních systémů Vojenského technického ústavu letectva a protivzdušné obrany: „Pět, čtyři, tři, dva, jedna, pal.“ Operátor stiskne tlačítko na ovládacím panelu, čímž zažehne světlici v rukávu vlečeném bezpilotním letounem Sokol T. Vzdušný cíl pro přenosné protiletadlové raketové komplety krátkého dosahu je aktivován…

Tato bojová činnost se během druhého červencového dne několikrát opakovala. To proto, že vrcholilo mezinárodní cvičení jednotek pozemní protivzdušné obrany pod názvem Tobruq Legacy 2015, kterého se společně s českými vojáky zúčastnili příslušníci ozbrojených sil Litvy, Maďarska, Slovenska a Spojených států amerických. Cvičení demonstrovalo schopnost dostát závazkům vyplývajících z článku 5 Washingtonské smlouvy o kolektivní obraně členských států NATO a v České republice se v takovém rozsahu uskutečnilo poprvé. Pozitivním faktorem je, že se do něho aktivně zapojili také zaměstnanci VTÚ, s. p., a to třemi typy bezpilotních prostředků. Výše zmíněný Sokol T a Miss Tractor jako imitace vzdušného cíle a bezpilotní rotorový univerzální systém (BRUS) nejen k přímému přenosu bojových střeleb přenášeného na televizní obrazovku, ale také k rekognoskaci míst velení aliančních prostředků PVO. Ostatně více než třicet letů v podání bezpilotních prostředků VTÚLaPVO je zcela vypovídajícím pozitivním údajem. Nelze zapomenout ani na aktivity zaměstnanců VTÚVM Slavičín v souvislosti s terčovou situací v prostoru střelnice.       

„Nasazení bezpilotních letounů z produkce Vojenského technického ústavu hodnotím velice kladně. Zaměstnanci VTÚ odvedli na tomto aliančním cvičení profesionální výkon, který navíc umocnili technickou spolehlivostí provozovaných letounů. V palebném sektoru působili přesně podle našeho zadání. Důležitým hlediskem je také jejich nízká finanční náročnost,“ zhodnotil vedoucí cvičení Tobruk Legacy 2015 brigádní generál Jaromír Šebesta a vyslovil se pro pokračování této oboustranně výhodné spolupráce.

Odborné portfolio Vojenského technického ústavu nebylo vidět jenom ve vzduchu, nýbrž i na zemi. Konkrétně se jednalo o místo velení pozemní protivzdušné obrany, na němž se podílel také Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany. „V praxi se jedná o komplexní systém velení a řízení, na němž se podílelo několik tuzemských dodavatelů. Jeho největším pozitivem je, že nejen poskytuje sofistikovanou technickou platformu, ale i odpovídající zázemí. Jednoznačně se prokázalo, že efektivní spolupráce zainteresovaných institucí vedla ke kompatibilitě s aliančními partnery,“ konstatuje plukovník gšt. František Ridzák zástupce ředitele Agentury komunikačních a informačních systémů.

Autor: Mgr. Pavel Lang, tajemník ředitele - tiskový mluvčí VTÚ, s. p.

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz