Czech English

14. 06. 2017Výjezdní zasedání bezpečnostní rady ve VTÚ

Výjezdní zasedání bezpečnostní rady ve VTÚ

V úterý 13. června 2017 se na zkušební střelnici Vojenského technického ústavu, s. p. v Bzenci uskutečnilo výjezdní jednání Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje, která je koordinačním orgánem pro přípravu na krizové situace.

Na úvod jednání bezpečnostní rady vystoupil jako odborný host ředitel Vojenského technického ústavu, s. p. Jiří Protiva, který seznámil přítomné s aktuálním stavem obranného výzkumu a vývoje i dílčími projekty z odborného portfolia státního podniku MO. V souvislosti se stávající bezpečnostní situací se zaměřil na aktuální témata a řešení nabízená VTÚ například při pozemním a leteckém průzkumu a monitoringu krizových situací pro integrovaný záchranný systém i zdravotní rizika, například se jedná o monitoring radioaktivity pomocí bezpilotního prostředku nebo implementaci monitorovacího systému na osobních vozidlech.

Poté následovala prezentace ředitele o. z. VTÚVM Jána Romana o možnostech a dalších směrech rozvoje střelnice a prohlídka střeleckých linek a zázemí. Pozitivní ohlas vyvolaly praktické ukázky dílčích projektů z odborného portfolia VTÚ.

„Prezentace ředitele VTÚ byla pro jednání Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje velkým přínosem. Řada produktů může být zařazena do činnosti složek integrovaného záchranného systému. Já iniciativu mých kolegů z IZS k užší spolupráci se státním podnikem Ministerstva obrany podpořím. Pozitivem bylo, že i některé z projektů VTÚ bylo možné shlédnout v reálu,“ říká hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.       

Pro VTÚ bylo výjezdní zasedání krajské bezpečnostní rady premiérou. „Jsem rád, že jsme mohli přivítat bezpečnostní radu z Jihomoravského kraje, s nímž nás pojí nejen regionální vazba. Potěšilo mě, že členy bezpečnostní rady okamžitě zaujaly naše pozorovací a monitorovací systémy, bezpilotní platforma, datové přenosy a další projekty, které souvisí s aktuální bezpečnostní situací. Složky IZS řadíme mezi naše klíčové partnery.“ konstatuje ředitel VTÚ Jiří Protiva.

Autor: Pavel Lang   

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz