Czech English

02. 01. 2018VTÚ získal statut státní autority

VTÚ získal statut státní autority

Vojenský technický ústav, s. p. byl oficiálně pověřen k výkonu státní autority v oblastech jeho odborné působnosti. V reálu se jedná o certifikační činnost u nově vyvinuté techniky určené pro export (bez zavedení do Armády ČR) a dále o odborné posuzování technických specifikací, technických podmínek, analytickou, zkušební a testovací činnost při zavádění nové techniky do používání v Armádě České republiky v návaznosti na příslušné normy STANAG.

Jmenování VTÚ státní autoritou ve výše uvedených oblastech nepochybně přispěje k sofistikovanější technické podpoře jak AČR coby klíčového zákazníka, tak i podniků obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky. Vydané osvědčení garantuje připravenost státního podniku ověřovat splnění kvalitativních charakteristik podle materiálových standardů NATO.

Tímto oficiálním aktem byla naplněna jedna z priorit, kterou si v minulém období stanovilo vedení Vojenského technického ústavu.

Autor: Pavel Lang        

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz