Czech English

30. 08. 2017„VTÚ udělal za poslední dva roky obrovskou kvalitativní a kvantitativní změnu,“ říká předseda ČMKOS Josef Středula

„VTÚ udělal za poslední dva roky obrovskou kvalitativní a kvantitativní změnu,“ říká předseda ČMKOS Josef Středula

Reálný a přímý dialog. Takto zhodnotili bezmála tříhodinovou rozmluvu ve Vojenském technickém ústavu, s. p. předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula a předsedkyně Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády (ČMOSA) Renata Kořínková svoji návštěvu na ředitelství státního podniku v Praze – Kbelích.

Na úvod se odboroví předáci setkali s předsedy základních organizací ČMOSA u odštěpných závodů VTÚLaPVO Praha – Kbely, VTÚPV Vyškov a VTÚVM Slavičín Miroslavem Sivákem, Josefem Vybíralem a Janou Kalusovou.

Následně delegaci ČMKOS a ČMOSA přijal ředitel Vojenského technického ústavu, s. p. Jiří Protiva, který hosty informoval nejen o aktuálních projektech obranného výzkumu a vývoje, ale i o zaměstnanecké politice ve VTÚ. „Od roku 2013 se průměrná mzda zaměstnanců VTÚ zvýšila zhruba o dvacet procent. Mimo jiné, tři roky po sobě činí příspěvky do fondu kulturních a sociálních potřeb 4,4 % z celkových mzdových prostředků, což je dvojnásobek nad rámec uzavřené kolektivní smlouvy,“ konstatoval J. Protiva a uvedl další tři příklady rozvoje zaměstnanecké politiky: „V benefitovém programu pro zaměstnance garantujeme částku kolem 20 tisíc Kč ročně na zaměstnance, na důchodové připojištění přispíváme 500 Kč a s ohledem na kladné hospodaření podniku průběžně vyplácíme odměny za odvedenou práci.“

„Vyjadřuji poděkování vedení Vojenského technického ústavu, že za poslední dva roky udělali tak obrovskou kvalitativní i kvantitativní změnu.  Věřím, že takovýto typ státních podniků jako je VTÚ zůstane v České republice i do budoucna. Vždyť bezpečnost země je naše hlavní priorita. Děkuji panu řediteli státního podniku a předsedům odborových organizací za otevřenou diskusi a jsem přesvědčen, že zaměstnanci a vedení státního podniku mají stejné cíle,“ řekl předseda ČMKOS Josef Středula.

Autor: Pavel Lang        

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz