Czech English

23. 01. 2014VTÚ: Specialista na inženýrské letecké zabezpečení

VTÚ: Specialista na inženýrské letecké zabezpečení

V provozu letecké techniky má Inženýrské letecké zabezpečení (ILZ) nezastupitelné místo při přípravě letecké techniky k letu, její periodické údržbě a kontrole veškerých letadlových systémů, tak aby byla zajištěna bezpečnost leteckého provozu. VTÚ je tradičním poskytovatelem těchto služeb pro Armádu ČR.

ILZ je ve Vojenském technickém ústavu s.p., resp. jeho odštěpném závodu VTÚLaPVO (Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany), zahrnuto v Úseku techniky letectva (ÚTL), který se významně angažuje ve výzkumu, vývoji, výrobě, zkoušení, posuzování a ověřování shody letecké techniky a naplňuje jak potřeby vojenského letectva, tak i potřeby civilního letectva.

"Zabezpečení letectva je jedním z tradičních úkolů našeho podniku již od dob, kdy téměř před sto lety vznikl jeho předchůdce Vojenský vzduchoplavecký ústav," uvádí ředitel VTÚ, s.p. Václav Irovský.

Projekty ÚTL se zaměřují na tři hlavní oblasti zabezpeční fungování letectva a jeho logistiky:

  1. Inženýrské letecké zabezpečení provozu letecké techniky (ILZ),
  2. Letecké radionavigační zabezpečeni (LRNZ) včetně zabezpečení stanovišť řízeni leteckého provozu (ŘLP),
  3. Letištní technické a provozní zabezpečeni (LTPZ).

Akreditovaná a autorizovaná činnost leteckých specialistů ÚTL je podložena certifikáty, pověřeními a osvědčeními ČIA (Český institut pro akreditaci), OVL MO (Odbor vojenského letectví Ministerstva obrany ČR), ÚCL (Úřad civilního letectví), ale také tuzemskými či zahraničními výrobci letecké techniky.

Specialisté ÚTL realizují:

a) odborný technický dohled při vývoji, modernizacích a modifikacích letadel, letadlových častí a zařízení a leteckých pozemních zařízení,

b) odborný dozor při zavaděni nové letecké techniky a leteckých pozemních zařízení,

c) posouzení a ověření shody letadel, letadlových časti a zařízení a leteckých pozemních zařízení, zkoušky určené letecké techniky,

d) expertní, konzultační, analytickou činnost pro podporu logistického zabezpečení provozu letecké techniky,

e) vývoj softwaru algoritmických analýz určených k vyhodnocování stavu a provozu letadel, letadlových částí a zařízení ze zaznamenaných parametrů,

f) sběr, zpracování, vyhodnocování, prezentace a archivace dat provozu letadel, leteckých zařízení a systémů,

g) zpracování studií, specifikací takticko-technických požadavků, technických podmínek, zástavbové technické dokumentace techniky letectva,

h) zástavby avioniky, speciálního vybavení a palubních registračních systémů do letadel,

i) implementaci IFF pro letadla a pozemní techniku,

j) tribologickou diagnostiku olejů a maziv leteckých motorů a letadlových agregátů,

k) zkoušky leteckých záchranných prostředků a padákové techniky akreditovanou laboratoří ZL1220,

l) vývoj, výrobu, ošetřování, údržbu a opravy rádiových a radiotechnických leteckých pozemních zařízení a techniky LTPZ,

m) školení a výcvik pozemního personálu ILZ, LRNZ a LTPZ,

n)  výzkumnou a vývojovou činnost v projektech obranného výzkumu a vývoje ILZ, LRNZ a simulačních technologií.

 

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz