Czech English

03. 10. 2016VTÚ se zapojil do unikátního programu SESAR 2020

VTÚ se zapojil do unikátního programu SESAR 2020

Další profesní milník v činnosti Vojenského technického ústavu, s. p. představuje podpis smlouvy s Řízením letového provozu České republiky. Týká se spolupráce dvou státních podniků v programu SESAR 2020 (Single European Sky ATM Research), kterou svými podpisy stvrdili generální ředitel ŘLP ČR Ing. Jan Klas a ředitel VTÚ, s. p. Mgr. Jiří Protiva.

Projekt SESAR představuje technologický pilíř jednotného evropského nebe. Klade si za úkol vyvinout a implementovat novou generaci evropského systému uspořádání letového provozu do roku 2020. Je jedním z nejambicióznějších projektů výzkumu a vývoje, jaký byl Evropským společenstvím zahájen. Dobrou zprávou je, že dílčí aktivity VTÚ povedou k zapojení státního podniku Ministerstva obrany do výzkumných a vývojových procesů v rámci tohoto evropského projektu.          

„Do projektu SESAR, v němž jsou jak čeští, tak polští, slovenští a litevští poskytovatelé letových provozních služeb, zapojujeme také tuzemské partnery. A Vojenský technický ústav, díky svým výzkumným a vývojovým kapacitám, při tom nemůže samozřejmě chybět. Se státním podnikem VTÚ máme pozitivní zkušenosti. Například projekt civilně-vojenské integrace oblastních letových provozních služeb v ČR. Jsme rádi za vzájemnou součinnost,“ říká generální ředitel ŘLP ČR Jan Klas a poukazuje na takzvaně přímé efektivní propojení ministerstva dopravy a obrany přes oba státní podniky při sdílení potřebných informací a dat, které nepochybně povede ke zvýšení bezpečnosti využívání vzdušného prostoru.

Dílčí podíl na modernizaci evropského systému ATM (Air Traffic Management) v rámci programu SESAR 2020 považuje za pozitivní krok pro Vojenský technický ústav také jeho ředitel Jiří Protiva: „Po nedávném podpisu rámcové smlouvy mezi ŘLP ČR a VTÚ začínáme s praktickým naplňováním cílů celého projektu. Máme potřebné know-how i zkušenosti, abychom napomohli v modernizaci infrastruktury řízení letového provozu. Vzájemná součinnost se státním podnikem ŘLP ČR je pro VTÚ progresem, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni.“

Autor: Pavel Lang  

Foto: autor a Tomáš Mařík         

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz