Czech English

03. 04. 2015VTÚ se chce angažovat také v rámci Posádkového velitelství Praha

VTÚ se chce angažovat také v rámci Posádkového velitelství Praha

Stěžejní úkol letošního roku pro Vojenský technický ústav? Realizace obchodního plánu vedoucího k pozitivnímu hospodářskému výsledku.  Tomu jsou podřízeny obchodní aktivity na různých úrovních státního podniku. Je nabíledni, že začínají projednáváním dílčích dodávek a služeb s možnými zákazníky neboli prezentacemi.

Od začátku roku prezentoval ředitel státního podniku Mgr. Jiří Protiva unikátní odborné portfolio VTÚ jak představitelům Ministerstva obrany a Generálního štábu Armády ČR, tak vrcholným funkcionářům bezpečnostních sborů a složek integrovaného záchranného systému, více než dvacetkrát, což se začalo postupně promítat při realizaci obchodních příležitostí.

Měřítkem úspěchu však není pouze počet obchodních smluv. Neméně důležitou indicií je image státního podniku u odborné i laické veřejnosti. Aby byl co nejvíce kladný, je třeba jednat také s na „neobchodní“ téma. Management Vojenského technického ústavu toto nepsané pravidlo ctí.

Druhý dubnový den navštívil ředitel VTÚ, s. p. Mgr. Jiří Protiva velitele          

Posádkového velitelství Praha plukovníka gšt. Ing. Milana Virta. Není tajemstvím, že právě tato organizační složka, již jsou podřízeny Čestná stráž AČR, Ústřední hudba AČR a Vojenská hudba Olomouc, mimo jiné zabezpečuje součinnost mezi vojenskými útvary a zařízeními na území hlavního města Prahy.

„Vojenský technický ústav chce úzce spolupracovat se všemi resortními útvary a zařízeními v posádce Praha. Považuji za důležité, abychom se nejen osobně setkávali a vyměňovali si svoje poznatky, ale aktivně využívali každou příležitost ke spolupráci. To každého z nás vzájemně obohacuje. Rozhovor s velitelem Posádkového velitelství Praha mě potvrdil, že průsečíky vzájemné spolupráce tady existují a přitom se nemusí jednat o protokolární aktivity na nejvyšší úrovni,“ řekl ředitel státního podniku.

Byť obě uvedené instituce mají nějaký ten rok existence za sebou, dubnové setkání na nejvyšší úrovni lze označit za premiéru. Velice kladně ji zhodnotil také plukovník M.Virt: „Abychom mohli efektivně spolupracovat, musíme se i dobře znát. To, že se bude Vojenský technický ústav více zapojovat do celoposádkových akcí velice vítám. Jejich přítomnost, respektive prezentace dílčích projektů pro ostatní útvary a zařízení v posádce Praha je krokem správným směrem. Těším se na nadcházející spolupráci s Vojenským technickým ústavem,“ konstatoval plk. gšt. Milan Virt a přijal pozvání ředitele VTÚ Jiřího Protivy k návštěvě státního podniku.

 

Připravil: Mgr. Pavel Lang, manažer PR         

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz