Czech English

02. 06. 2015VTÚ, s.p. prezentoval unikátní odborné portfolio na SSHR

VTÚ, s.p. prezentoval unikátní odborné portfolio na SSHR

Dobrá pověst nepadá do státního podniku shora a sama od sebe. Vyžaduje otevřenou a profesně sofistikovanou komunikaci s potenciálními zákazníky. Počínaje prezentací schopností odštěpných závodů VTÚ v Praze-Kbelích, Vyškově a Slavičíně a konče aktuálními projekty z odborného portfolia.

Další příležitostí jak v „dobrém světle“ prezentovat státní podnik VTÚ bylo jednání na Státní správě hmotných rezerv České republiky, které se uskutečnilo první červnové úterý v Praze. Za Vojenský technický ústav se jej zúčastnili ředitel státního podniku Mgr. Jiří Protiva a technický ředitel Ing. Vít Ševčík a za SSHR ČR její předseda Ing. Pavel Švagr, CSc.

Dialog přítomných představitelů byl zaměřen na konkrétní oblasti vzájemné spolupráce. Záhy vyšlo najevo, že VTÚ má Správě státních hmotných rezerv, která je ústředním orgánem státní správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv, co nabídnout. „Informaci o odborném portfoliu VTÚ vnímám velice pozitivně. Byť jsme de facto na začátku, již nyní mohu konkretizovat dílčí oblasti, které mě zaujaly, a to zkušebnictví a revize, projekty související s humanitární pomoci a bezpilotní prostředky,“ říká předseda SSHR Pavel Švagr.

Nad tvůrčím dialogem na Správě státních hmotných rezerv vyjádřil spokojenost také ředitel VTÚ Jiří Protiva: „Nejprve, a to v řádu týdnů, proběhne jednání pracovní skupiny složené z odborníků VTÚ a SSHR. Jejich doporučení o konkrétních formách spolupráce projednáme v měsíci červenci u příležitosti návštěvy delegace Správy státních hmotných rezerv ve Vojenském technickém ústavu.“

 Připravil: Mgr. Pavel Lang, manažer PR           

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz