Czech English

27. 05. 2015VTÚ, s. p. nabízí spolupráci Svazu letců České republiky

VTÚ, s. p. nabízí spolupráci Svazu letců České republiky

Dobrá pověst jakékoliv firmy se mimo jiné odvíjí také od toho nakolik je schopna komunikovat s veřejností, zájmové skupiny nebo občanská sdružení nevyjímaje. Vojenský technický ústav si je vědomý, že právě dobrá pověst je jedním z nejcennějších aktiv státního podniku. Ke každé takovéto aktivitě tudíž přistupuje naprosto vážně.

Dalším krokem k následné efektivní spolupráci se stavovským profesním občanským sdružením bylo pozvání ředitele Vojenského technického ústavu, s. p. Mgr. Jiřího Protivy na slavnostní zasedání Celostátního výboru Svazu letců České republiky, za účasti předsedů republikových odboček a řady hostů, které se uskutečnilo ve středu 27. května 2015 v Praze.

„Vážíme si vstřícného přístupu Vojenského technického ústavu ke vzájemné spolupráci. Její formy mají různou podobu, počínaje nabídkou zasedacích místností pro jednání členů Svazu letců a konče praktickými prezentacemi projektů z odborného portfolia jednotlivých odštěpných závodů VTÚ,“ říká předseda Svazu letců ČR generálmajor v. z. Ing. Jiří Kubala.

Dílčím oceněním Svazu letců České republiky, který si v letošním roce připomíná 25. výročí svého obnovení, bylo předání Pamětního listu předsednictva Svazu letců České republiky do rukou ředitele VTÚ, s. p. Mgr. Jiřího Protivy.

Připravil: Mgr. Pavel Lang, manažer PR     

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz