Czech English

04. 02. 2019VTÚ podpořil extrémní armádní soutěž

VTÚ podpořil extrémní armádní soutěž

O úspěchu každé akce rozhoduje řada faktorů. Organizátorům 25. ročníku mezinárodního mistrovství Armády České republiky v zimním přírodním víceboji (Winter Survival 2019) se žádoucí okolnosti v danou chvíli sešly. Svým dílem k úspěšné realizaci tohoto extrémního sportovního klání tříčlenných vojenských hlídek přispěli také partneři. Mezi nimi i Vojenský technický ústav, s. p.

Aktivní podporu VTÚ ocenil při slavnostním ukončení mistrovství a vyhlášení výsledků v Karlově Studánce rektor-velitel Univerzity obrany brigádní generál Bohuslav Přikryl: „Děkuji VTÚ, že vedle profesní součinnosti obou resortních institucí, je naše spolupráce zaměřena i do speciální tělesné přípravy a vojenského výcviku. Bez podpory partnerů by závod neměl takovou úroveň a prestiž, jakou má.“

Vojenskému technickému ústavu se navíc dostalo příležitosti předat cenu partnera nejúspěšnějším týmům Winter Survival 2019, a to konkrétně stříbrnému družstvu z 13. dělostřeleckého pluku Jince. Nadporučíkovi M. Pickovi, desátníkovi T. Bobkovi a svobodníkovi V. Neumannovi. Společně se zástupcem náčelníka Generálního štábu AČR – ředitelem Společného operačního centra generálmajorem Jiřím Vernerem je odevzdal ředitel státního podniku VTÚ Jiří Protiva.

Text: Pavel Lang

Foto: autor a Jiří Pařízek         

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz