Czech English

02. 11. 2018VTÚ obnovil pyrotechnickou tradici

Za zásluhy v oblasti výzbroje a munice byl oceněn Š. Činčár

Vojenský technický ústav, s. p. reagoval na požadavek odborné veřejnosti v oblasti výzbroje a munice k restartu pyrotechnických sympozií. Po osmi letech se tak opětovně setkali představitelé armádních a policejních složek, dále zástupci výzkumných, vývojových a zkušebních institucí, jakož i experti z tuzemských a zahraničních firem v daném oboru.

Pyrotechnická konference, kterou podpořili svojí záštitou ministr obrany ČR, hejtman Zlínského kraje a prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, byla pro více než sto účastníků z pěti evropských zemí, optimální platformou k profesní diskusi. Prvotním impulsem bylo přes dvacet prezentací, počínaje „Hodnocením účinků průbojného pistolového střeliva ráže 9x19 NATO v závislosti na změně materiálu průbojného jádra“ od Michala Frejlicha z VTÚVM Slavičín, přes „Zkušenosti VTSÚ Zahorie s hodnocením způsobilosti výbušnin pro vojenské použití“ od Martiny Chovancové a konče přednáškami plk. Michala Dlouhého z pyrotechnické služby Policie ČR nebo Zbyňka Akšteina z Výzkumného ústavu průmyslové chemie Explosia, a. s.

„Za uplynulých osm roků zaznamenala tato oblast mnoho nových poznatků. Pyrotechnická konference vyvolala ojedinělou diskusi nejen o odborných zkušenostech, ale také o nových trendech a způsobech jejich realizace. Pro Vojenský technický ústav je pozitivem sofistikovaná zpětná vazba a specifikace dílčích projektů v oblasti výzbroje a munice,“ zhodnotil 14. pyrotechnickou konferenci ředitel státního podniku VTÚ Jiří Protiva.

Autor: Pavel Lang            

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz