Czech English

08. 12. 2017VTÚ napomáhá zvyšovat branné povědomí kadetů

VTÚ napomáhá zvyšovat branné povědomí kadetů

Byla to dvojitá premiéra! Ve Vojenském technickém ústavu doposud kadeti branných oddílů mládeže nebyli a pro branné oddíly mládeže z Uherskohradišťska byl VTÚ prvním podnikem z obranné a bezpečnostní oblasti, který navštívili.    

Ve čtvrtek 7. prosince 2017 se ve Vojenském technickém ústavu, přesněji řečeno v jeho slavičínském odštěpném závodu, uskutečnila prezentace pro členy neboli kadety branných oddílů mládeže z Uherskohradišťska. V doprovodu svých instruktorů, a to příslušníků 231. pěší roty aktivních záloh KVV Zlín, se seznámili s aktuální činností a odborným portfoliem státního podniku Ministerstva obrany. Kadeti branných oddílů mládeže měli také jedinečnou příležitost navštívit specializovaná pracoviště Vojenského technického ústavu výzbroje a munice Slavičín, včetně zkušebny malorážových zbraní a ochranných prostředků. Do programu byly zahrnuty také ukázky techniky a setkání s ředitelem státního podniku VTÚ Jiřím Protivou.

Posláním uherskohradišťského branného spolku, jež v současnosti čítá bezmála šedesát kadetů, je nejen branná výchova dětí a mládeže, ale rovněž příprava pro situace nouzových a krizových stavů. Obranný výzkum a vývoj, jakožto i zkušebnictví, pro ně doposud představovalo neznámou. „Prezentace ve Vojenském technickém ústavu předčila naše očekávání a odvážíme si odsud nejen nové znalosti, ale také velice silný zážitek. Akce tohoto typu jsou pro nás velice důležité. Pomáhají nám zvyšovat branné povědomí dětí a mládeže a upevňují nás v pocitu, že o nás společnost stojí. Kadeti byli nadšeni a návštěvu si užili. Mnohokrát děkujeme a budeme se těšit na další spolupráci s VTÚ,“ konstatoval velitel branného spolku Stanislav Zajíc.

VTÚ se tímto připojil k předcházejícím aktivitám Ministerstva obrany souvisejícím s podporou branných spolků. „Považuji za velice důležité, aby se zvyšovalo povědomí dětí a mládeže o obraně a bezpečnosti České republiky. Dnešní prezentaci vnímám jako optimální příležitost VTÚ ukázat mládeži, především z technického hlediska, co v rámci obranného výzkumu a vývoje nebo zkušebnictví pro Armádu ČR realizujeme. Těší mě jejich branná aktivita a technická erudice. VTÚ je bude podporovat i do budoucna,“ říká ředitel státního podniku Jiří Protiva.       

Autor: Pavel Lang

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz