Czech English

17. 10. 2016VTÚ má co nabídnout i v oblasti energetické bezpečnosti

VTÚ má co nabídnout i v oblasti energetické bezpečnosti

Odesílatel: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Adresát: Vojenský technický ústav, s. p. Dnes už nejde o žádnou nahodilost. Pozvánky putují tímto směrem stále častěji. I když programy konferencí bývají různé, účast VTÚ je žádána uceleně. Důvod? De facto jsou dva – odborný potenciál a pozitivní obraz státního podniku.

Nedávno byl požádán Vojenský technický ústav o prezentaci sdružením nesoucí název Technologická platforma energetické bezpečnosti České republiky (TPEB ČR). Nezasvěceným je třeba říct, že se jedná o prestižní profesní seskupení z veřejného a soukromého sektoru, které se zaměřuje na problematiku energetické a kybernetické bezpečnosti a související ochrany kritické infrastruktury. Jeho členy jsou renomované tuzemské společnosti, včetně akademických institucí.

Tématika konference, která se konala v prostorách Poslanecké sněmovny PČR, se týkala aktuálních výzev v oblasti kritické infrastruktury. S firemní prezentací, respektive s dílčími technologickými řešeními v této oblasti, vystoupil ředitel státního podniku VTÚ Mgr. Jiří Protiva. Zevrubně popsat jeho vystoupení by vydalo na samostatný článek, a tudíž jenom všeobecné posouzení: Vojenský technický ústav má co nabídnout. Ostatně tato slova byla účastníky konference opakovaně vyslovena při závěrečné neformální diskusi.

Autor: Pavel Lang  

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz