Czech English

18. 07. 2019VTÚ je připraven reagovat na mimořádnou událost světového dosahu

VTÚ je připraven reagovat na mimořádnou událost světového dosahu

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization – WHO) označila výskyt eboly v Kongu za mimořádnou událost světového dosahu. WHO se k tomuto výjimečnému opatření rozhodla zatím čtyřikrát, a to v roce 2009 kvůli chřipce typu H1N1, takzvané prasečí chřipce, dále v roce 2014 nejdříve v souvislosti s šířením dětské obrny a následně kvůli epidemii eboly na západě Afriky a naposledy v roce 2016 kvůli viru zika v Jižní Americe.

Na případné propuknutí jedné z nejobávanějších chorob musejí být zainteresované organizace odpovídajícím způsoben připraveny, nevyjímaje technickou podporu. Vojenský technický ústav, s. p. již dříve dodal bioboxy Centru biologické ochrany Těchonín a nyní disponuje novou modifikací přepravního bioboxu k oddělené evakuaci osob podezřelých z možnosti přenosu virových onemocnění, nevyjímaje krvácivou horečku Ebola. Modernizovaný Biobox – M1 je doposud využíván některými krajskými zdravotnickými záchrannými službami v České republice. Státní podnik VTÚ je však připraven operativně reagovat na případné požadavky dalších zájemců jak z tuzemska, tak i ze zahraničí. Bioboxy nejsou jedinou významnou zakázkou pro armádu. Vzpomenout lze například modernizaci polní nemocnice nebo pořízení zdravotnických kontejnerových pracovišť a laboratoří do misí.

Autor: Pavel Lang

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz