Czech English

12. 04. 2017VTÚ jako součást bezpečnostní konference

Ředitel VTÚ J. Protiva s hejtmankou Středočeského kraje J. Pokornou Jermanovou

My a naše bezpečnost neboli Road show 2017 – to je cyklus čtrnácti odborných konferencí na téma zajištění obrany a bezpečnosti České republiky, schopností země čelit krizovým situacím a možností efektivní ochrany obyvatelstva. Debaty budou postupně probíhat ve všech krajích ČR, a to v termínu leden 2017 až březen 2018. Premiérové dějství se uskutečnilo ve středočeské Mladé Boleslavi dne 11. dubna 2017. Do této unikátní aktivity, která zvyšuje součinnost všech zainteresovaných bezpečnostních a obranných subjektů, se zapojil také Vojenský technický ústav, s. p.

„Organizátoři Road show 2017 oslovili Vojenský technický ústav a jsem tomu velmi rád, protože hlavní témata konference mají úzkou souvislost jak s činností, tak s odborným portfoliem státního podniku,“ říká ředitel VTÚ, s. p. Jiří Protiva.

V následných neformálních diskusích s ústavními činiteli a vrcholnými představiteli různých bezpečnostních institucí se VTÚ prezentoval dílčími projekty souvisejícími s možným řešením aktuálních bezpečnostních rizik a dále profesními vizemi do budoucna. Ředitel VTÚ se setkal například s hejtmankou Středočeského kraje Jaroslavou Pokornou Jermanovou, členy sněmovních výborů pro obranu a bezpečnost Davidem Kádnerem, Bohuslavem Chalupou a Martinem Lankem, či řediteli složek integrovaného záchranného systému. Konference byla také příležitostí pro setkání s představiteli komerčních subjektů obranného a bezpečnostního průmyslu.

Autor: Pavel Lang          

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz