Czech English

22. 05. 2019VTÚ informoval firmy AOBP ČR o možnostech při výkonu státní autority

VTÚ informoval firmy AOBP ČR o možnostech při výkonu státní autority

Novinky v oblasti obranné standardizace, katalogizace, certifikace a ověřování jakosti byly hlavními tématy pracovního jednání, které pořádala Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky společně s Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti MO ve středu 22. května 2019. Vojenský technický ústav, s. p., který je držitelem pověření k výkonu státní správy v některých z uvedených oblastí, informoval prostřednictvím ředitele státního podniku Jiřího Protivy, o realizaci požadavků v jeho působnosti.

Ve svojí přednášce se ředitel VTÚ zaměřil na konkrétní aktivity odštěpných závodů při certifikaci produktů v rozsahu udělené akreditace a pověření k činnostem. Zmínil také širokou oblast zkušebnictví, u níž v pravidelných intervalech probíhají reakreditace za účelem udržení a rozvoje současných schopností.

„V rámci udržení a rozvoje schopností je realizována průběžná modernizace vybavení zkušeben. Nejvýznamnější investice byla do hydrodynamického zkušebního tříosého stendu pro testování vzorků o hmotnosti do 10 tisíc kilogramů,“ říká J. Protiva a dodává, že byl také komplexně přepracován systém vydávání, evidence a archivace certifikátů, včetně významného posílení ochranných prvků na vydávaných dokumentech.

Další informace se týkaly konkrétních příkladů zakázek VTÚ, komerčního sektoru nevyjímaje a dále nadnárodní spolupráce s NATO STO (Science and Technology Organization) nebo podpůrné činnosti při zpracování analýz a překladů STANAG, revizí ČOS, výrobní, průvodní, provozní a výcvikové dokumentace.

Autor: Pavel Lang     

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz