Czech English

11. 11. 2016VTÚ deklaroval svoji připravenost na bezpečnostní rizika

VTÚ deklaroval svoji připravenost na bezpečnostní rizika

Další významná konference, s tématikou obranného průmyslu, se uskutečnila v pátek 11. listopadu 2016 v pražském hotelu President. Klíčovým námětem byla připravenost obranného průmyslu České republiky na aktuální bezpečnostní rizika a následné odborné panely – aktuální bezpečnostní rizika a naše připravenost jim čelit z hlediska teritoriálního uskupení, dále koaliční závazky v rámci NATO, bezpečnostní strategie ČR, využití a příležitosti domácího průmyslu, versus vyzbrojování armády, potenciální hrozby a elektronická válka.

Účastníkem odborné konference byl také Vojenský technický ústav. VTÚ na této prestižní akci zastupoval ředitel státního podniku Mgr. Jiří Protiva, a to i jako přednášející. Jeho prezentace přítomné informovala nejen o odborném portfoliu odštěpných závodů Vojenského technického ústavu, ale zejména o dílčích řešeních aktuálních bezpečnostních rizik. Ředitel VTÚ zmínil možná východiska v oblastech radiační a jaderné bezpečnosti, leteckého průzkumu nebo monitoringu krizových situací pro složky integrovaného záchranného systému. Pozornost auditoria rovněž vyvolalo systémové technické řešení ostrahy státních hranic s využitím jak stacionárních průzkumných prostředků, tak bezpilotní platformy. Neméně zajímavé byly také informace o připravenosti VTÚ na možná zdravotní rizika. Vojenský technický ústav tady nabízí například specializovaná kontejnerová pracoviště nebo přepravní zařízení Biobox.

„VTÚ je připraven adekvátně reagovat na aktuální bezpečnostní rizika, neboť disponuje odpovídajícím potenciálem a je schopen připravit komplexní systémové řešení dílčích problémů,“ řekl ve svém vystoupení J. Protiva a uvedl příklad související s propojením bezpilotní a komunikační platformy i pozorovacích a monitorovacích systémů včetně softwaru, které mohou být nasazeny při migrační krizi nebo v souvislosti s kybernetickou či jadernou bezpečností.

Autor: Pavel Lang              

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz