Czech English

28. 08. 2017VTÚ cílí na budoucnost a nezapomíná na historii

Prezentace VTÚ zaujala i poslankyni J. Černochovou

Poslední srpnovou sobotu se v městysu Křivsoudov uskutečnil Den české historie, který veřejnosti přiblížil významnou odbojovou akci čs. parašutistů z období II. světové války – operaci Anthropoid, jejímž cílem bylo zlikvidovat zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.     Hlavním partnerem dne s bohatým doprovodným programem, na němž se představily jak kluby vojenské historie s dobovou výstrojí a výzbrojí, tak Armáda ČR s moderní technikou, byl Vojenský technický ústav, s. p. VTÚ zde prezentoval dílčí projekty z odborného portfolia odštěpných závodů VTÚLaPVO Praha-Kbely a VTÚVM Slavičín, a to rotorové a křídlaté bezpilotní prostředky, gyroskopicky stabilizovanou hlavici s optoelektronickými senzory a laserovým dálkoměrem, dále 60mm minomet Antos-LR a lehký ruční minomet Antos typu Commando, včetně 60mm minometné munice.

Prezentaci Vojenského technického ústavu na Dni české historie, která vzbudila veliký zájem veřejnosti a nepochybně přispěla k dalšímu zvýšení prestiže státního podniku MO, ocenila jak poslankyně Parlamentu ČR Jana Černochová (pod její záštitou se akce konala), tak hlavní organizátor pplk. v. v. Jaroslav Houška: „Vojenský technický ústav představil některé projekty obranného výzkumu a vývoje, což velice obohatilo program. Pro většinu diváků to bylo něco nového a mimořádně zajímavého. Rádi bychom VTÚ přivítali i na dalších ročnících Dnů české historie, protože ukazují unikátní výsledky svojí činnosti pro obranu a bezpečnost České republiky,“ poděkoval J. Houška přítomným představitelům VTÚ, a to technicko - obchodnímu řediteli Jaroslavu Trávníčkovi a řediteli státního podniku Jiřímu Protivovi.

Autor: Pavel Lang

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz