Czech English

05. 10. 2016VTÚ byl udělen prestižní certifikát systému ochrany informací

VTÚ byl udělen prestižní certifikát systému ochrany informací

Po dvou letech intenzivního úsilí tady máme výsledek. Dobrou zprávou je, že kladný. Vojenskému technickému ústavu, s. p. byl udělen certifikát jako osvědčení o managementu systému ochrany informací v souladu s ISO 27001.

Získání tohoto prestižního certifikátu se de facto stalo systémovou záležitostí státního podniku VTÚ. Od samého počátku byla v této souvislosti činěna řada konkrétních opatření, technického rázu nevyjímaje. Obor činnosti, na který se tento certifikát vztahuje, totiž souvisí, jak s širokým profesním portfoliem jednotlivých odštěpných závodů, tak i se zaměstnanci státního podniku. Řadovým pracovníkem počínaje, vedením VTÚ konče. Proto má udělení ISO 27001 takový dosah. Navíc, pro klíčového zákazníka resort obrany i pro nadcházející zákazníky je tímto aktem vyslán jasný signál související s kvalitou a spolehlivostí dané společnosti.        

„Doporučení auditora udělit Vojenskému technickému ústavu certifikát v souladu s ISO 27001 bylo jednoznačné a to samo o sobě hovoří za vše. Podnikový systém byl nastaven velmi profesionálně,“ říká Jiří Koudelka ze společnosti URS Certifikace s.r.o. a dodává, že je platnost certifikátu dána do 17. září 2019.

Očividně spokojený s výsledkem certifikačního řízení je i ředitel VTÚ, s. p. Jiří Protiva: „Předáním certifikátu došlo k naplnění jedné z priorit státního podniku pro nadcházející období. Nejenom dovnitř do VTÚ, ale zejména navenek deklarujeme další profesní přidanou hodnotu. Naše činnost tímto zaznamenává další posun v oblasti ochrany výzkumně – vývojového potenciálu.“

Autor: Pavel Lang       

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz