Czech English

18. 04. 2017VTÚ a VUZ: zkušebnictví větší měrou!

VTÚ a VUZ: zkušebnictví větší měrou!

„Vojenský technický ústav považujeme za naši sesterskou organizaci ve výzkumu, vývoji a zkušebnictví. Výzkumnou činnost máme de facto stejnou, jiné jsou oblasti působnosti,“ řekl generální ředitel Výzkumného ústavu železničního, a. s. (VUZ) František Bureš a vymezil důvod pracovní návštěvy na ředitelství VTÚ, s. p. v pražských Kbelích: „V zájmu VUZ je intenzivnější spolupráce s VTÚ.“

Totožné stanovisko prezentoval také ředitel VTÚ Jiří Protiva. Větší součinnost s VUZ vnímá jako oboustranně výhodnou. „Nejširší možnosti nabízí zkušebnictví, a to v našich odštěpných závodech VTÚPV Vyškov a VTÚVM Slavičín,“ konstatoval ředitel státního podniku. Příklad? Certifikace železniční techniky vyžaduje zkoušení průrazu čelních skel, což je profesní doménou slavičínské zkušebny. Široké spektrum specifických zkoušek, včetně seizmické způsobilosti, zase nabízí vyškovské zkušebny. Navíc zde mohou obě instituce provádět řadu doplňkových zkoušek. Jinými slovy, oba ústavy si v této záležitosti mohou efektivně vypomoci. „Dnešní jednání bylo takzvaně na strategické úrovni. Následně přejdeme do pracovního rámce ve formátu expertních skupin. Nabízí se celá řada oblastí vzájemné koordinace a já jsem tomu rád, protože VTÚ je sofistikovaný a spolehlivý obchodní partner,“ zdůraznil na závěr František Bureš.

Autor: Pavel Lang  

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz