Czech English

01. 10. 2015VTÚ a SSHR již pokročily ke konkrétní formě možné spolupráce

VTÚ a SSHR již pokročily ke konkrétní formě možné spolupráce

VTÚ & SSHR. Dvě státní instituce, které již mají skutečnou představu o vzájemné spolupráci v nadcházejících měsících. Za pádnými důvody se neskrývají pohnutky rychlého řešení, ale efektivní realizace technických kroků pro případné krizové stavy. Vojenský technický ústav, s. p., jež disponuje v tomto směru unikátním odborným portfoliem, je tudíž pro Správu státních hmotných rezerv jedním z možných dodavatelů sofistikovaných řešení.

Po červnovém premiérovém setkání vrcholných představitelů VTÚ a SSHR v Praze postoupila součinnost do realizační fáze. V reálu do prezentace dílčích projektů Vojenského technického ústavu v lokalitě Kostelec u Heřmanova Městce na Chrudimsku.  

„Dnešní jednání hodnotím jako velmi progresivní. Definovali jsme konkrétní formy možné spolupráce, a to například v oblasti pozorovacích a monitorovacích systémů v zájmových objektech SSHR,“ říká ředitel Vojenského technického ústavu, s. p. Mgr. Jiří Protiva a upozorňuje na významný faktor nadcházející součinnosti: „Obě instituce jsou de facto pod kuratelou státní správy. Profesní aktivity VTÚ jsou tak pro SSHR jednou z klíčových indicií z hlediska bezpečnostního i garančního.“

Také předseda SSHR Ing. Pavel Švagr, CSc. potvrdil fakt, že obě instituce mají opravdový zájem na vzájemné spolupráci. „My máme celou řadu požadavků nejen z hlediska ochrany zájmových objektů, ale i při realizaci specifických úkolů souvisejících s naší působností. Ve spolupráci s VTÚ spatřuji do budoucna přínos. Samozřejmě za situace, kdy budeme vypisovat transparentní zadávací řízení. Už dnes je však nepřehlédnutelný progresivní potenciál spolupráce v řadě oblastí. V tuto chvíli máme jasno o několika konkrétních možnostech spolupráce. SSHR dobře ví, kam musí v této oblasti dospět a nyní bude záležet na VTÚ, aby naše požadavky v nedlouhém čase a v požadované kvalitě naplnil,“ dodal předseda SSHR.

 

Autor: Mgr. Pavel Lang, VTÚ, s. p.   

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz