Czech English

25. 05. 2017VTÚ a Agentura logistiky propojují svoje působnosti

VTÚ a Agentura logistiky propojují svoje působnosti

Nedlouho po osobním setkání vrcholných představitelů Vojenského technického ústavu, s. p. a Agentury logistiky Jiřího Protivy a brigádního generála Jaroslava Trakala se uskutečnila pracovní schůzka vedení obou resortních institucí na staroboleslavském ředitelství agentury. Společného jednání již v širším formátu se za VTÚ zúčastnil ředitel státního podniku a ředitelé odštěpných závodů VTÚLaPVO Praha-Kbely,  VTÚPV Vyškov, VTÚVM Slavičín -  Petr Novotný, Bohumír Myslín a Ján Roman. Armádní logistiku zastupovali hlavní funkcionáři ředitelství a náčelníci jednotlivých center zabezpečení a regionálních středisek vojenské dopravy.

Po úvodních prezentacích obou ředitelů program pokračoval vzájemnou výměnou zkušeností. A jelikož VTÚ i ALog zabezpečují služby, respektive poskytují dodávky s celoresortní působností, témat k diskusi bylo mnoho. Pozitivem bylo, že se o následných postupech v jejich realizaci hovořilo jak zcela konkrétně, tak i konstruktivně.     

„Cílem dnešního jednání bylo představit státnímu podniku MO aktuální úkoly a profesní potřeby Agentury logistiky. A to se podařilo. Dalším pozitivem je navázání bližších pracovních kontaktů vrcholného managementu. Průsečíky vzájemné součinnosti jsou tady očividné a nepochybně je lze v budoucnu posunout. Máme na čem stavět. Vítám zájem VTÚ o pravidelné pracovní návštěvy u podřízených útvarů a zařízení Agentury logistiky,“ řekl brigádní generál Jaroslav Trakal.

 

„Těší mě, že dnešní jednání proběhlo na široké profesní bázi a napřímo jsme diskutovali řadu otázek, a to až do velmi konkrétních detailů. Jednalo se například o zapojení VTÚ do akvizičních procesů. Získali jsme důležitou zpětnou vazbu v řadě oblastí. Těším se na pracovní návštěvy jednotlivých center zabezpečení. Bez detailních informací z vojenských útvarů se neobejdeme. To je ten nejlepší způsob k zefektivnění spolupráce,“ zhodnotil pracovní návštěvu na ředitelství Agentury logistiky ředitel VTÚ Jiří Protiva.

Autor: Pavel Lang          

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz