Czech English

15. 12. 2014Vojenský technický ústav se v České televizi prezentoval fakty

Vojenský technický ústav se v České televizi prezentoval fakty

V souvislosti s řadou nepravdivých informací poškozujících jméno Vojenského technického ústavu, s. p. je žádoucí trvale sdělovat fakta. Pozitivním příkladem aktivního PR (public relations) bylo „double“ vystoupení ředitele VTÚ Václava Irovského v České televizi, a to v pořadech Události, komentáře (12. prosince 2014) a Otázky Václava Moravce (14. prosince 2014). K nejzajímavějším otázkám a odpovědím se vracíme v následujících řádcích.

 

UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE

Daniel Takáč, moderátor

Kdo může za výbuchy v muničních skladech ve Vrběticích?

 

Václav Irovský, ředitel VTÚ

To musí vyšetřit orgány činné v trestním řízení. VTÚ je jednou z poškozených stran, nikoliv viníkem této mimořádné situace. Nájemní smlouvy uzavíral v letech 2009 až 2011 státní podnik VOP-26 Šternberk, následně byly převedeny na VOP CZ a v rámci transformace přešly na Vojenský technický ústav, a to od 1. ledna 2013. Od samého počátku jsme postupovali podle zákona a s péčí řádného hospodáře.

 

Daniel Takáč

Fungovalo to tam všechno v pořádku, podle svědků se tam jezdily závody…

 

Václav Irovský

Od 1. ledna 2013 se tam žádná rally nejela. V loňském roce jsme zamítli žádost mysliveckého spolku provádět v této lokalitě honitbu.

 

Daniel Takáč

A co oplocení, prý se tam dalo volně projít na houby?

 

Václav Irovský

Provedla se revize plotu, ten se opravil. Takže plot byl v pořádku. Situace byla dohnána do krajnosti, že myslivecký spolek na nás dal podnět na přešetření, že je tam žiletkový drát, který jim trhá zvěř.

 

Daniel Takáč

Vy tvrdíte, že z vaší strany bylo uděláno všechno, co musí být pro bezpečnost muničního areálu?

 

Václav Irovský

Ano.

 


OTÁZKY VÁCLAVA MORAVCE

Václav Moravec, moderátor

Odmítáte, že je VTÚ, pod který vrbětický areál spadá, považován za spoluviníka situace?

 

Václav Irovský

Po jeho převzetí v roce 2013 jsme provedli určené úpravy, opravy, revize, kontroly. My máme povinnost objekt udržovat v provozuschopném stavu. Jednáme podle návštěvního řádu, všichni příchozí jsou zaznamenáni. Kontrolu munice provádí Policie ČR. Na všechno je licenční řízení. My jsme samozřejmě dostávali periodická hlášení, každý čtvrtrok o tom, co je tam za munici. My ale nemáme váhu, abychom to převažovali, jestli si tam někdo přivezl o krabičku víc nebo míň.


Václav Moravec

Jsou ve smlouvách dostatečně ošetřena i rizika podobných incidentů a zda kvůli těmto možným rizikům nemohly být smlouvy Vojenským technickým ústavem vypovězeny?

 

Václav Irovský

Smlouvy byly standardně nastaveny a podepsány. Bylo tam stanoveno, kdo má za co zodpovědnost. K mimořádné události došlo 16. října a my jsme následně oslovili všechny nájemce, jestli můžeme zveřejnit smlouvy, protože je to obchodní vztah. Všichni nám odpověděli, že si nepřejí, abychom zveřejňovali smluvní vztah mezi námi. Po celou dobu jsme se chovali transparentně. Že jsme v médiích označováni my jako viníci, mě trošku mrzí. Následky pro státní podnik budou de facto katastrofické. Obzvlášť pro odštěpný závod ve Slavičíně.

 

Připravil: Mgr. Pavel Lang

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz