Czech English

12. 10. 2015Vojenský technický ústav se prezentoval na význačném odborném panelu NATO

Vojenský technický ústav se prezentoval na význačném odborném panelu NATO

Další z prestižních akcí, která napomohla šířit dobré jméno Vojenského technického ústavu, s. p. bylo setkání členů komunity neboli odborného panelu Applied Vehicle Technology (AVT). Mezinárodní seskupení představitelů členských zemí Severoatlantické aliance a států s NATO spolupracujících v rámci programu Partnerství pro mír (PfP – Partnership for Peace) jednalo ve dnech 12. až 16. října 2015 v Praze a na jeho slavnostním zahájení vystoupil ředitel státního podniku VTÚ Mgr. Jiří Protiva.

Na úvod je třeba říct, že odborný panel Applied Vehicle Technology je v gesci alianční organizace nesoucí název Science and Technology Organization (STO), jejímž primárním posláním je mezinárodní technologická spolupráce signatářů v dílčích výzkumných aktivitách s cílem maximálního progresu a efektivity. Společně s AVT (technologie vztažené k dopravním prostředkům) jsou pod hlavičkou STO dále sdruženy: Human Factors and Medicine (HFM), Information Systems Technology (IST), System Analysis and Studies (SAS), Systems Concepts and Integration (SCI), Sensors and Elektronics Technology (SET) a Modelling and Simulation Group (MSG).

Jako velice pozitivní lze hodnotit dlouholetou aktivitu zaměstnanců Vojenského technického ústavu v dílčích orgánech NATO - Science and Technology Organization. Jmenovitě Ing. Petra Ječmena v Radě pro obranný výzkum a technologie (Science and Technology Board), dále Ing. Pavla Zůnu, Ph.D. coby budoucího předsedu panelu Studie, analýzy a simulace (System, Analysis and Studies), Ing. Ferdinanda Tesaře, Ph.D. v odborném panelu Applied Vehicle Technology a Ivanu Pospíšilovou (Knowledge and Information Management Committee). „Naše aktivity v organizaci STO dávají smysl. Nejenže jsme v centru aliančního vědeckého a technologického dění a kontinuálně získáváme klíčové informace, ale zároveň můžeme prezentovat unikátní odborné portfolio Vojenského technického ústavu na mezinárodní platformě. Diskutovat o vhodných technologiích a následných postupech k realizaci je efektivní a správná cesta,“ říká P. Ječmen, národní koordinátor činnosti STO v České republice.          

Velkým uznáním pro Vojenský technický ústav bylo vystoupení ředitele státního podniku Mgr. Jiřího Protivy při slavnostním zahájení AVT panelu. Mimochodem jako prvního představitele VTÚ na tomto prestižním jednání. „Jsem rád za aktivní zapojení VTÚ do projektů spadajících do gesce AVT panelu. Jako příklad uvedu projekt MDD – multidimenzionální diagnostika. Vzájemná součinnost je oboustranně efektivní. Projednávaná problematika na podzimním zasedání koresponduje s portfoliem státního podniku. Naše portfolio je velice široké, a tudíž se nabízejí další možnosti případné spolupráce v rámci zaměření AVT.“ konstatoval J. Protiva, který o dílčích formách možné spolupráce následně diskutoval s předsedou AVT panelu Michaelem Hugginsem.

Další informace o průběhu konference NATO naleznete: http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/aliancni-vedecky-panel-pomuze-i-s-nakupem-viceucelovych-vrtulniku-115656/

Autor: Mgr. Pavel Lang, VTÚ, s. p.

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz