Czech English

24. 06. 2015Vojenský technický ústav premiérově navštívil náměstek pro řízení sekce ekonomické a majetkové MO Pavel Beran

Vojenský technický ústav premiérově navštívil náměstek pro řízení sekce ekonomické a majetkové MO Pavel Beran

Neformální a pracovní. Takto lze popsat premiérovou návštěvu náměstka pro řízení sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany Ing. Pavla Berana ve Vojenském technickém ústavu, s. p., která se uskutečnila poslední červnovou středu na ředitelství VTÚ v Praze – Kbelích.

Po úvodním jednání s ředitelem VTÚ, s. p. Mgr. Jiřím Protivou, který ho seznámil s aktuální situací státního podniku zaměřeného na výzkum, vývoj a zkušebnictví ve svých oborech, se náměstek ministra obrany sešel s managementem Vojenského technického ústavu. V následné diskusi byla projednávána klíčová témata mající bezprostřední dopad na hospodářský výsledek jak letošního roku, tak i nadcházejícího období. Jako příklad diskutovaných témat lze uvést náměty k problematice uzavírání smluvních vztahů s Ministerstvem obrany, dále optimalizace majetkové základny VTÚ, přesněji řečeno plán konsolidace či řešení situace s nepotřebnými zásobami. Stranou zájmu nezůstala rovněž otázka muničních skladů v areálu Bohuslavice nad Vláří nebo další perspektiva zkušební střelnice Bzenec. Závěrečné informace se týkaly stávajících klíčových projektů z odborného portfolia odštěpných závodů v Praze – Kbelích, Vyškově a Slavičíně.

Klíčovou indicií, na níž se přítomní shodli je pokračování v intenzivní spolupráci mezi VTÚ, s. p. a jeho zakladatelem – Ministerstvem obrany České republiky.

Připravil: Mgr. Pavel Lang, manažer PR       

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz