Czech English

29. 01. 2018Vědecké grémium SSHR ČR zasedalo ve VTÚ

Vědecké grémium SSHR ČR zasedalo ve VTÚ

Zájem o poznání portfolia činností Vojenského technického ústavu, s. p. je trvalý. Nedávným příkladem je výjezdní zasedání Vědeckého grémia Správy státních hmotných rezerv České republiky, jehož členy hostil odštěpný závod Vojenský technický ústav výzbroje a munice Slavičín.

Programová skladba pro vědecké grémium SSHR ČR, jehož členové reprezentují ministerstva a státní instituce, akademickou sféru nebo složky integrovaného záchranného systému, zahrnovala jak prezentační část, tak praktické ukázky dílčích projektů VTÚ. Na úvod informoval ředitel státního podniku Jiří Protiva členy vědeckého grémia o působení VTÚ při naplňování potřeb státu ve stanovených oblastech, přičemž se nezaměřil pouze na řešení projektů, včetně výroby prototypů a malosériové výroby, ale také na vypracování analýz, podkladů a studií či technickou pomoc a zkušebnictví. „Aktuálními tématy jsou pro VTÚ mimo jiné antidronová ochrana, robotika, řízení letového provozu, rozvoj minometů a nová munice nebo oblast bojových vozidel pěchoty a protiletadlových raketových kompletů,“ konstatoval J. Protiva.

Následná diskuse potvrdila dynamický rozvoj spolupráce mezi oběma státními institucemi. „Průsečík odborných činností mezi SSHR ČR a VTÚ není sice veliký, ale kvalitativně ojedinělý a nezbytný. Tím, že obě státní instituce spolupracujeme se složkami IZS, rozšiřuje se náš prostor součinnosti. Diskuse ukázala, že před sebou máme i nová témata. Prezentace VTÚ nám umožnila blíže se seznámit s obranným výzkumem, vývojem a zkušebnictvím, což je pro nás významné poznání. Portfolio činností VTÚ je unikátní pro potřeby státu,“ řekl předseda Vědeckého grémia SSHR ČR Dušan Vaněk a stejně tak jako předseda Správy státních hmotných rezerv České republiky Pavel Švagr poděkoval státnímu podniku VTÚ za organizační zabezpečení výjezdního zasedání grémia, které se koná dvakrát do roka.             

Autor: Pavel Lang

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz