Czech English

01. 12. 2014Ve VTÚ se konal seminář zaměřený na legislativní změny, které přinesl nový občanský zákoník

Ve VTÚ se konal seminář zaměřený na legislativní změny, které přinesl nový občanský zákoník

Splnilo se to, resp. realizovalo do roka a do dne. Tentokrát to bylo vzdělávání cílené skupiny zaměstnanců Vojenského technického ústavu, s. p. v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy v souvislosti s platností nového občanského zákoníku.

"Naše žádost na Ministerstvo spravedlnosti ČR o proškolení vybraných témat, jakými jsou například věcná a závazková práva, vybrané smluvní typy nebo náhrada újmy, byla kladně vyřízena. Z nabízených variant školení jsme zvolili jednodenní seminář s termínem 1. prosince 2014," říká manažerka lidských zdrojů VTÚ, s. p. PhDr. Ludmila Prachařová a upřesňuje, že pozvánku na tuto akci obdrželi nejen profesně zainteresovaní zaměstnanci z ředitelství státního podniku, ale také z odštěpných závodů Vojenského technického ústavu.

Seminář realizovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se konal v rámci projektu Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy (registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00021). Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Pro úplnost je třeba dodat, že o zdárný průběh semináře se zasloužili lektoři – zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti ČR – Mgr. Jan Dohnal, Mgr. Jan Jaroš a Mgr. Jakub Vraník.

 

Autor: Mgr. Pavel Lang

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz